Startsida

Är glaset halvfullt eller halvtomt?

Vi ser möjligheter där andra ser problem – För oss är glaset alltid halvfullt!

50 år i branschen gör att vi sett allt ifrån datorernas och internets kommersiella genomslag till AI och IoT. Vi har en mycket stor kunskaps- och erfarenhetsbank att ösa ur!

Det finns ett verksamhetsperspektiv i allt vi gör. Vi betraktar IT som ett stöd till verksamheten och det ska styras av verksamhetens behov. Våra kunder får hjälp att titta runt hörnet genom att vi själva har koll på omvärlden och adderar ny teknisk kompetens till den vi redan har. 

När vi rekryterar konsulter ska de självklart har rätt kompetens för uppgiften men vi lägger också vi stor vikt vid att konsulterna har ett affärsperspektiv. Idag är det viktigare än någonsin att ta sina idéer från ”ritbordet” till marknaden på kortast möjliga tid.

Har du en idé eller ett projekt? Varför inte ta en fika med oss och berätta om dina behov? Kontakta oss på hej@flexiqube.se!

Portfölj

Beredd News  är en oberoende nyhetstjänst inom blåljus, samhällsskydd och säkerhet med cirka 8.000 följare/gillare på sociala-medieplattformarna Twitter, Instagram och Facebook. Vi har utvecklat IT-stöd för:

 • Webbaserat IT-stöd och kommunikationssystem för krishantering
 • Webbaserat IT-stöd omvärldsbevakning med möjlighet att skapa och dela lägesbilder till olika användarsegment med varierande behörigheter
 • Säker hantering av personuppgifter och sekretesskydd
 • E-handelsplattform för hantering av prenumerationsköp
 • Kan integreras med krisledningsappen Jazz 

STFG Gymnasium utbildar dagens och morgondagens fordonstekniker och yrkesförare av tunga transport- och arbetsfordon. Skolan två utbildningsplatser, en i Skärholmen och en i Lindvreten. Vi fick uppdraget att skapa en ny lättnavigerad och lättskött webbplats för elever, målsmän och personal. Vi fick också uppdraget att avveckla webbplatsen när Utbildningsförvaltningen beslutade att integrera samtliga skolor i en gemensam publiceringsplattform.

 • WordPressajt
 • iOS-app
 • Förstudie och riskanalys
 • Anpassning av lastbilssimulator för digital lagring av elevernas körlektionspass i simulatorn.
 • Säkerhetsklassning av iOS app och Gateway
 • Avveckling av IT-miljö

Västtrafik AB är Sveriges största kollektivtrafikbolag ägt av Västra Götalandregionen. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige. Varje dag väljer över 400 000 kunder att resa med våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar.

 • Kommunikationsstödet Jazz – IT-baserat verktyg för krisledning och kriskommunikation.
 • Loggbok, chattrum, informationsdelning till användare med olika behörigheter att ta del av information.
 • Checklistor och guidelines
 • Övningsplattform
 • Installation på plats

Om oss

Vi är ett gäng seniora konsulter som arbetar i  nätverk med ett gemensamt varumärke – Flexiqube (TM). Vi har flera decennier av erfarenhet av IT-branschen och närliggande Tech-branscher. Därför har vi också arbetat i de flesta roller. Det ger oss bred och djup erfarenhet de flesta  branscher inklusive den offentliga sektorn.

Där andra ser problem ser vi lösningar. Vårt fokus är kortast möjliga tid från idé till marknad. Därför arbetar vi agilt och med utvecklingsmiljöer med effektiv och snabb framdrift utan att ge avkall på kvaliteten. Våra utvecklare och projektledare är certifierade och har dokumenterad resultatnytta.

Kontakta oss

Email: hej@flexiqube.se

Så arbetar vi

Eftersom vi vill göra det vi är absolut bäst på går alla uppdrag och samarbeten via Cool Company AB. Det innebär att vi är egenanställda av bolaget. Det är en trygghet för er eftersom ni har en trygg partner som både betalar skatter och avgifter i rätt tid, och ser till att vi har rätt försäkringsskydd och en ansvarsförsäkring under pågående uppdrag.

Privatkunder

Vi vänder oss inte till privatkunder utan endast till professionella verksamheter.

 

Tjänster

 • Stabsarbete
 • Kommunikation
 • Kommnikationsanalyser
 • Krisledningsarbete
 • Omvärldsbevakning
 • CISO
 • Cyber- och informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Skadeutredningar
 • Mobil utveckling
 • Webb-och systemutveckling
 • IT-management
 • Förändringsledning
 • Transitionsledning
 • Senior projektledning
 • Senior teknisk projektledning
 • CTO-konsulter
 • HR/Rekrytering IT-Tech
 • Affärsutveckling
 • Produktutveckling
 • Sociala medier
 • Innovationsanalyser